ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο Χαράλαμπος Μιχαήλ - Κυριακή Μιχαήλ – Ειρήνη Μιχαήλ και Συνεργάτες  διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς του αστικού και ποινικού δικαίου, καθώς και στον τομέα διαχείρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων ακινήτων. Με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση πάνω σε όλες τις νέες εξελίξεις, παρέχουμε ολοκληρωμένες, υπεύθυνες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας από την Αθήνα, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α.

Η εξειδίκευση και πολύπειρη ενασχόλησή μας με τους παραπάνω τομείς, εγγυώνται την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες μας.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως διαζύγια συναινετικά ή μη, επιμέλεια - επικοινωνία ανηλίκων τέκνων και διατροφές. Επιπλέον, αναλαμβάνει υποθέσεις αστικής ευθύνης, όπως αυτοκινητικά ατυχήματα, κληρονομικά ζητήματα, μισθωτικές διαφορές και διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ή από αδικοπραξίες. Ασχολείται, επίσης, με τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων (σύνταξη διαταγών πληρωμής - εκτέλεση). Εξειδικεύεται και στη σύσταση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής -σύνταξη καταστατικών και διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας (Εφορία, Επιμελητήριο, Τ.Ν, Τ.Π, Πρωτοδικείο)- και, τέλος, στον έλεγχο τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια όλης της χώρας. Αναλαμβάνουμε δηλώσεις καταχώρησης ιδιοκτησιών στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης καθώς και στο Κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα (σύνταξη δηλώσεων, προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών, διόρθωση πρόδηλου σφάλματος κ.τ.λ.)

Ποινικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου και παρέχει νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Προετοιμάζουμε τους ποινικούς φακέλους των εντολέων, συντάσσουμε μηνύσεις και υπομνήματα και παριστάμεθα στα ποινικά δικαστήρια.

Εργατικό δίκαιο

Το γραφεί μας εξειδικεύεται και σε υποθέσεις Εργατικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε την μελέτη και σύνταξη εργασιακών και επιχειρησιακών συμβάσεων, την επίλυση αυτών. Διεκπεραιώνουμε θέματα Εργασιακών Σωματείων, θέματα διαθεσιμότητας, εργασιακά θέματα που προκύπτουν από τη μετάβαση επιχείρησης ή την οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου, όπως επίσης και εργασιακά θέματα που προκύπτουν κατόπιν την πτώχευση εταιρειών.

Συνταξιοδοτικά

Στο γραφείο μας, διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό το οποίο ερευνά, υπολογίζει και καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους αρμόδιους φορείς για την έκδοση συντάξεων.

Διαχείριση και διεκπεραίωση υποθέσεων ακινήτων.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.